spot_img

Hà Nội tạo việc làm, sinh kế bền vững cho người dân

Phải xem

Không chỉ hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo có kiến thức, kinh nghiệm trong lao động sản xuất, Hà Nội sẽ tăng cường truyền thông về các tấm gương điển hình, mô hình giảm nghèo tiêu biểu nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.

Đây là một trong những nội dung tại Kế hoạch số 269/KH-UBND về truyền thông, thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo TP.Hà Nội giai đoạn 2022 – 2025 vừa được UBND TP.Hà Nội ban hành.

Hà Nội tạo việc làm, sinh kế bền vững cho người dân - ảnh 1
Hà Nội sẽ tăng cường truyền thông hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo có kiến thức, kinh nghiệm trong lao động sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo.HOÀNG ANH

Theo kế hoạch số 269/KH-UBND, Hà Nội sẽ tăng cường truyền thông, thông tin, tuyên truyền các nội dung gồm: tập trung đầu tư vào con người, nâng cao năng lực phát triển của người dân; đồng thời chú trọng đào tạo kỹ năng nghề, tạo việc làm, sinh kế bền vững cho người dân, chuyển dịch lao động phù hợp với nhu cầu thị trường lao động.

Cạnh đó, Hà Nội cũng đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, hướng đến giải quyết các vấn đề thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Lấy phát triển kinh tế là trọng tâm để giảm nghèo bền vững, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người dân nói chung, người nghèo nói riêng.

Các cấp, các ngành của TP.Hà Nội sẽ tăng cường tuyên truyền về thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng.

Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc đối với người nghèo.

Cùng với truyền thông nâng cao nhận thức, trong thời gian tới, Hà Nội cũng sẽ truyền thông hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo có kiến thức, kinh nghiệm trong lao động sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo. Trong đó, đặc biệt lưu ý truyền thông, thông tin về các tấm gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững.

- Quảng cáo -spot_img

Cùng chuyên mục

- Quảng cáo -spot_img

Tin mới